ოავტორე ნებაცნება ომენოღალური სამართალს, ნამუთ ეთმოსახუნს თი ნებეფიშ ართოიანალას, ნამუეფით ორხველჷ მენცარობაშ, ლიტერატურაშ დო ხელუანობაშ ნახანდიშ მაქიმინალს (ავტორს) ვარა თიშ მონძეს. მუჭოთ წესინ გარკვიებული ბორჯით, მუდგაშ გულაშ უკულით ნახანდი გინმირთუ ოირკოჩე დორხველობათ.

© რე ოავტორე ნებაშ თხილერობა შანი