რომიშ პაპეფიშ ერკებული

პაპეფიშ ერკებული რომიშ წიმინდე პეტრეშ ოხიდას

I ოშწანურარედაქტირაფა

II ოშწანურარედაქტირაფა

III ოშწანურარედაქტირაფა

IV ოშწანურარედაქტირაფა

V ოშწანურარედაქტირაფა

VI ოშწანურარედაქტირაფა

VII ოშწანურარედაქტირაფა

VIII ოშწანურარედაქტირაფა

IX ოშწანურარედაქტირაფა

X ოშწანურარედაქტირაფა

XI ოშწანურარედაქტირაფა

XII ოშწანურარედაქტირაფა

XIII ოშწანურარედაქტირაფა

XIV ოშწანურარედაქტირაფა

XV ოშწანურარედაქტირაფა

XVI ოშწანურარედაქტირაფა

XVII ოშწანურარედაქტირაფა

XVIII ოშწანურარედაქტირაფა

XIX ოშწანურარედაქტირაფა

XX ოშწანურარედაქტირაფა

XXI ოშწანურარედაქტირაფა

თაშნეშე ქოძირითრედაქტირაფა