თარ მენიუშა მიშულა

კანადაშ პრემიერ-მინისტრი - ენები